Nikolaj Lixachev (1910 - ?)

Click on the pictures to enlarge
1986 1987